1. Проточна кювета для реєстрації мікрочастинок у рідинах, підданих високому ступеню очистки, що містить корпус, вікно для введення зондувального випромінювання, вікно для реєстрації розсіяного світла, оптичну пастку для погашення променя зондувального випромінювання, яка відрізняється тим, що корпус додатково містить робочу камеру у вигляді циліндричної порожнини, вісь якої співвісна із вікном для реєстрації розсіяного світла та перпендикулярна до оптичної осі вікна для введення зондувального випромінювання, отвір, який співвісно із вікном для введення зондувального випромінювання з'єднує робочу камеру з оптичною пасткою, причому оптична пастка виготовлена у корпусі у вигляді циліндричної порожнини, вісь якої взаємно перпендикулярна до напрямку поширення зондувального випромінювання та осі циліндричної поверхні робочої камери і зміщена відносно осі напрямку поширення зондувального випромінювання вздовж осі циліндричної поверхні робочої камери на 5-10 мм, отвір із різьбою, що з'єднує нижню частину робочої камери із нижньою стінкою корпусу, отвір, що з'єднує верхню частину робочої камери із боковою стінкою корпусу, протилежною до вікна для введення випромінювання, отвір у вигляді зрізаного конуса, що з'єднує верхню частину робочої камери із боковою стінкою корпусу, на якій закріплене вікно для введення зондувального випромінювання, причому вісь конуса співпадає з напрямком поширення зондувального випромінювання, а вершина конуса співпадає з центром вікна для введення зондувального випромінювання, отвір з різьбою, що з'єднує нижню частину оптичної пастки із нижньою стінкою корпусу, отвір, що з'єднує верхню частину оптичної пастки із отвором між робочою камерою та боковою стінкою корпусу, чотири наскрізні отвори, симетричні та паралельні осі циліндричної поверхні робочої камери, які з'єднують протилежні бокові стінки корпусу, вхідний штуцер, який з'єднаний різьбовим з'єднанням із отвором у нижній частині робочої камери так, що продовження вхідного отвору штуцера перетинає точку перетину осей симетрії вікон кювети, верхній та нижній вихідні штуцери, причому нижній вихідний штуцер, який з'єднаний різьбовим з'єднанням із отвором у нижній частині оптичної пастки, містить обмежуючу діафрагму, а верхній вихідний штуцер запресований у отвір, що з'єднує верхню частину робочої камери із боковою стінкою корпусу, два кронштейни, між якими закріплений корпус, оптичну діафрагму, яка закріплена на кронштейні перед вікном для введення зондувального випромінювання, причому кріплення корпусу із кронштейнами здійснене через чотири наскрізні отвори чотирма гвинтами, а кріплення верхнього вихідного штуцера здійснене гайкою до кронштейна.

2. Проточна кювета для реєстрації мікрочастинок у рідинах, підданих високому ступеню очистки, за п. 1, яка відрізняється тим, що корпус та штуцери виготовлені із хімічно інертного світлопоглинаючого матеріалу - чорного фторопласту або ебоніту.