Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | Друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 60383
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ВИСОКОЧИСТОГО МОНОЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України (на 20 р.) патент діє патент діє
(11) 60383 (51) МПК (2006)
C07C 29/10 (2006.01)
C07C 29/80 (2006.01)
C07C 31/00
(24) 15.10.2003
(21) 2001042717 (22) 21.09.1999
(31) 198 43 697.1
(32) 23.09.1998
(33) DE
(41) 17.09.2001, бюл. № 8
(46) 15.10.2003, бюл. № 10
(56) DE 2364151 A, 25.07.1974
EP 0032665 A, 29.07.1981
(85) 23.04.2001
(86) PCT/EP99/06968, 21.09.1999
(71) БАСФ АКЦІЕНГЕЗЕЛЛЬШАФТ (DE )
...................................................................................................................................................................
BASF AKTIENGESELLSCHAFT (DE )
(72) Тайз Герхард (DE ); Адріан Тілль (DE ); Бесслінг Бернд (DE ); Хассе Ханс (DE ); Вансант Франс (BE )
(73) БАСФ АКЦІЕНГЕЗЕЛЛЬШАФТ, D-67056 Ludwigshafen (DE) (DE )
...................................................................................................................................................................
BASF AKTIENGESELLSCHAFT (DE )
(74) Пахаренко Антоніна Павлівна
(98) Пахаренко Антонiна Павлiвна
вул. Пушкiнська, 9, кв. 11, м. Київ-34, 01034
(UA)
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ВИСОКОЧИСТОГО МОНОЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ
...................................................................................................................................................................
a method for obtaining highly pure monoethylene glycol
...................................................................................................................................................................
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОЧИСТОГО МОНОЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.552830934525 сек