Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 25634 A
СПОСІБ ВИМІРУ ДАЛЕКОСТІ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України на винахід (5 р.) (виданий без проведення експертизи по суті) патент не діє патент не діє
(11) 25634 A (51) МПК
(24) 30.10.1998
(21) 96052198 (22) 05.06.1996
(46) 25.12.1998, бюл. № 6
(47) 30.10.1998
(71) ІВАНОВ ГЕНАДІЙ СЕМЕНОВИЧ (UA )
(72) Слюсар Вадим Іванович (UA )
...................................................................................................................................................................
Слюсар Вадим Иванович (UA )
...................................................................................................................................................................
Sliusar Vadym Ivanovych (UA )
(73) ІВАНОВ ГЕНАДІЙ СЕМЕНОВИЧ (UA )
(54) СПОСІБ ВИМІРУ ДАЛЕКОСТІ
(57) [немає даних]
   
 
0.559923887253 сек