Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 22432 A
СПОСІБ ВИЯВЛЕHHЯ ЦІЛЕЙ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України на винахід (5 р.) (виданий без проведення експертизи по суті) патент не діє патент не діє
(11) 22432 A (51) МПК (2006)
G01S 13/00
(24) 03.03.1998
(21) 96062358 (22) 14.06.1996
(46) 30.06.1998, бюл. № 3
(47) 03.03.1998
(71) СЛЮСАР ВАДИМ ІВАНОВИЧ (UA )
...................................................................................................................................................................
СЛЮСАР ВАДИМ ИВАНОВИЧ (UA )
...................................................................................................................................................................
SLIUSAR VADYM IVANOVYCH (UA )
(72) Слюсар Вадим Іванович (UA )
...................................................................................................................................................................
Слюсар Вадим Иванович (UA )
...................................................................................................................................................................
Sliusar Vadym Ivanovych (UA )
(73) ІВАНОВ ГЕННАДІЙ СЕМЕНОВИЧ (UA )
(54) СПОСІБ ВИЯВЛЕHHЯ ЦІЛЕЙ
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.526813030243 сек