Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 14531 A
КОМП'ЮТЕР МУЛЬТИМЕДІА
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України на винахід (5 р.) (виданий без проведення експертизи по суті) патент не діє патент не діє
(11) 14531 A (51) МПК (2006)
G06F 3/00
G06F 15/76 (2006.01)
(24) 09.01.1997
(21) 94128016 (22) 13.12.1994
(46) 25.04.1997, бюл. № 2
(47) 09.01.1997
(71) СЛЮСАР ДАР'Я ВАДИМІВНА (UA )
(72) Слюсар Вадим Іванович (UA ); Слюсар Ігор Іванович (UA )
...................................................................................................................................................................
Слюсар Вадим Иванович (UA ); Слюсар Игорь Иванович (UA )
...................................................................................................................................................................
Sliusar Vadym Ivanovych (UA ); Sliusar Ihor Ivanovych (UA )
(73) СЛЮСАР ДАР'Я ВАДИМІВНА, м. Київ, вул. Драгоманова, 27, кв. 134 (UA )
(54) КОМП'ЮТЕР МУЛЬТИМЕДІА
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.499120950699 сек