Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 112819
СКЛАД СМУЗІ "ФІТНЕС"
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент на корисну модель дію патента припинено, але може бути поновлено дію патента припинено, але може бути поновлено
(11) 112819 (51) МПК
A23L 2/02 (2006.01)
(24) 26.12.2016
(21) u201606325 (22) 10.06.2016
(46) 26.12.2016, бюл. № 24
(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ (UA )
(72) Силка Ірина Миколаївна (UA ); Семененко Юлія Андріївна (UA ); Польовик Володимир Вікторович (UA )
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA )
(98) НУХТ, відділ інтелектуальної власності
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601
(UA)
(54) СКЛАД СМУЗІ "ФІТНЕС"
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.649431943893 сек