Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 53761
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗМІШУВАННЯ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент на корисну модель патент не діє патент не діє
(11) 53761 (51) МПК
B01F 7/02 (2006.01)
B01F 7/08 (2006.01)
B02C 13/14 (2006.01)
B29B 7/42 (2006.01)
B29B 7/44 (2006.01)
(24) 11.10.2010
(21) u201009492 (22) 29.07.2010
(46) 11.10.2010, бюл. № 19
(71) КОВАЛЬОВ СЄРГЄЙ ІВАНОВІЧ (RU )
...................................................................................................................................................................
КОВАЛЁВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ (RU )
...................................................................................................................................................................
KOVALIOV SIERHIEI IVANOVICH (RU )
(73) КОВАЛЬОВ СЄРГЄЙ ІВАНОВІЧ, пр. Победы, 49, кв. 3, г. Калининград, 236000 (RU )
...................................................................................................................................................................
КОВАЛЁВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ (RU )
...................................................................................................................................................................
KOVALIOV SIERHIEI IVANOVICH (RU )
(74) Крижанівський Олександр Васильович
(98) Крижанівський Олександр Васильович
вул. Курнатовського, 6, оф. 2, м. Київ, 02139
(UA)
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗМІШУВАННЯ
...................................................................................................................................................................
mixing device
...................................................................................................................................................................
Устройство смешения
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.715713024139 сек