Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 83400
ТВЕРДООКСИДНІ ПАЛИВНІ ЕЛЕМЕНТИ З КЕРМЕТНИМ ЕЛЕКТРОЛІТОМ ТА СПОСІБ ЇХ ОДЕРЖАННЯ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України (на 20 р.) патент не діє патент не діє
(11) 83400 (51) МПК (2006)
H01M 8/00
H01M 4/00
H01M 8/10 (2006.01)
H01M 8/08 (2006.01)
H01M 4/86 (2006.01)
H01M 4/88 (2006.01)
(24) 10.07.2008
(21) a200607298 (22) 01.12.2004
(31) 10/999,735
(32) 30.11.2004
(33) US
(31) PCT/US04/025233
(32) 05.08.2004
(33) US
(31) 10/910,026
(32) 03.08.2004
(33) US
(31) 60/526,398
(32) 02.12.2003
(33) US
(41) 15.09.2006, бюл. № 9
(46) 10.07.2008, бюл. № 13
(56) US 6183609, B1, 06.02.2001
WO 99/54946, A, 28.10.1999
US 2004/0028975, A1, 12.02.2004
(85) 02.07.2006
(86) PCT/US2004/040193, 01.12.2004
(71) НАНОДАЙНЕМІКС, ІНК. (US )
...................................................................................................................................................................
НАНОДАЙНЕМИКС, ИНК. (US )
...................................................................................................................................................................
NANODYNAMICS, INC. (US )
(72) Фіннерті Кайн (US ); Коімбра Девід (US )
...................................................................................................................................................................
Финнерти Кайн (US ); Коимбра Девид (US )
...................................................................................................................................................................
Finnerty Kain (US ); Koimbra David (US )
(73) НАНОДАЙНЕМІКС, ІНК., 901 Fuhrmann Boulevard, Buffalo, NY 14203 (US) (US )
...................................................................................................................................................................
НАНОДАЙНЕМИКС, ИНК. (US )
...................................................................................................................................................................
NANODYNAMICS, INC. (US )
(74) Мошинська Ніна Миколаївна
(98) Мошинська Ніна Миколаївна
вул. Л.Первомайського, 11, кв. 45, м. Київ, 01023
(UA)
(54) ТВЕРДООКСИДНІ ПАЛИВНІ ЕЛЕМЕНТИ З КЕРМЕТНИМ ЕЛЕКТРОЛІТОМ ТА СПОСІБ ЇХ ОДЕРЖАННЯ
...................................................................................................................................................................
SOLID OXIDE FUEL CELLS (SOFC) WITH CERMET ELECTROLITE AND METHOD FOR THEIR MANUFACTURING
...................................................................................................................................................................
ТВЕРДООКСИДНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С КЕРМЕТНЫМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ И МЕТОД ИХ ПОЛУЧЕНИЯ
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.793250083923 сек