Бібліографічні дані свідоцтва на знак для товарів і послуг № 
  Бібліографічні дані     Зображення знака  
 
дія свідоцтва може бути припинена дія свідоцтва може бути припинена
(210)
(220)
(181)
(732)
(540)
(511)