ІДС "Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація). Дев'ята редакція. Друге, змінене, видання"
    Друге, змінене, видання українського перекладу 9-ої редакції Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, здійсненого з офіційного англійського тексту, опублікованого ВОІВ у 2006р

Передмова до 2-го, зміненого, видання українськомовної МКТП

Передмова

Перелік країн-учасниць Ніццької угоди (січень 2007)

Ніццька угода

Мадридська угода (витяг)

Протокол до Мадридської угоди

Настанови для користувачів

Загальні зауваги

Заголовки класів

Перелік класів з пояснювальними примітками

Абетковий перелік товарів

Абетковий перелік послуг

Перелік товарів за класами

Перелік послуг за класами

Анг-Укр покажчик товарів

Анг-Укр покажчик послуг

Формування пошукового запиту

Результати пошуку

ВТРАТИЛА ЧИННІСТЬ, ДОСТУПНА ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЦІЛЕЙ

ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАГИ

Назви товарів чи послуг, що фігурують у заголовках класів, є загальні назви, що стосуються галузей, до яких належить товар чи послуга. Тому для уточнення покласифіковання кожного окремого товару чи кожної окремої послуги слід користуватися абетковим переліком.


ТОВАРИ

Якщо товар неможливо покласифікувати за допомогою переліку класів, пояснювальних приміток і абеткового переліку, слід використовувати такі критерії:

(a) Готовий товар здебільшого класифікують за його функцією чи призначенням. Якщо функція чи призначення готового товару не зазначені у жодному заголовку класу, готовий товар класифікують за аналогією з іншими порівнянними готовими товарами, які фігурують в абетковому переліку. Якщо такого знайти не вдається, слід використовувати додаткові критерії, такі як матеріал, з якого виготовлено товар, чи режим його роботи.

(b) Готовий товар, що є сукупністю складників багатоцільового призначення (наприклад, годинник з вбудованим радіоприймачем), можна відносити до всіх класів, що відповідають будь-якій з його функцій чи призначень. Якщо ці функції чи призначення не фігурують у жодному заголовку класу, слід використовувати інші критерії, вказані вище в пункті (a).

(c) Сировину, необроблену чи напівоброблену, здебільшого класифікують за матеріалом.

(d) Товари, призначені бути складниками інших товарів, здебільшого відносять до того самого класу, що й товари, які їх містять, тільки якщо товари такого типу не можна використовувати для інших цілей. В усіх інших випадках слід використовувати інші критерії, вказані вище в пункті (a).

(e) Якщо товар, готовий чи неготовий, класифікують за матеріалом, з якого його виготовлено, а його зроблено з кількох матеріалів, здебільшого товар класифікують за матеріалом, що переважає у складі товару.

(f) Оправи, пристосовані до товарів, які вони містять, здебільшого відносять до тих самих класів, що й товари.


ПОСЛУГИ

Якщо послугу неможливо покласифікувати за допомогою переліку класів, пояснювальних приміток і абеткового переліку, слід використовувати такі критерії:

(a) Послуги здебільшого класифікують відповідно до типів родів діяльності, вказаних у заголовках класів послуг і відповідних пояснювальних примітках або, якщо такого знайти не вдається, за аналогією з іншими порівнянними послугами, зазначеними в абетковому переліку.

(b) Наймові послуги здебільшого відносять до тих самих класів, що й послуги, здійснювані за допомогою найманих об'єктів (наприклад, оренда телефонів - Клас 38).

(c) Послуги щодо порад, інформування та консультування як правило містяться в тих самих класах, що відповідають предметові порад, інформування та консультування, наприклад, поради щодо транспортування (Кл. 39), поради щодо керування справами (Кл. 35), поради щодо фінансів (Кл. 36), поради щодо краси (Кл. 44). Надавання порад, інформації і консультацій електронними засобами (наприклад, телефоном чи через комп'ютер) не залежать від класифікації цих послуг .

0.00130796432495 сек